Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia:

Centrum voľného času, Školská 1007/16,Teplička nad Váhom