„Mikulášsky“ turnaj v lukostreľbe 🎅🏼

V sobotu 2. 12. sa v konalo druhé kolo turnaja Zimná halová 3D liga o pohár starostu obce Teplička nad Váhom 2023/24. Turnaja sa zúčastnilo 18 detí. Všetci boli odmenení medailou a balíčkom od Mikuláša.

Vyhodnotenie najlepších strelcov bude vo finálovom kole 9. 3. 2024.

Tretie a štvrte kolo turnaja sa bude konať 13. januára a 10. februára 2024.