Vychádzka k rieke

O pohár starostu obce Teplička nad Váhom sa rozhodlo v 5. kole Zimnej halovej 3D ligy, ktoré sa uskutočnilo 9. marca 2024

 

Pretekári súťažili v divíziách :HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB. Strieľalo sa na 14 terčov 3D zvierat po 2 šípy – dve kolá, spolu 28 terčov,  vo vekových kategóriách kategórie: Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Finálového preteku sa zúčastnilo 35  pretekárov.

            Výsledné poradie
Tlacháč, Lukáš TRLB, deti, chlapci   25 25 25 30 30 110             1.
Makara, Tomash,      TRRB, deti, chlapci   30 30 30 25 25 115             1.
Janco, Ben  0 25 25 21 21  92               2.
Kianička, Tomáš 18   0 21 18 18  75               3.
Kňaze, Hanka TRRB, deti, dievčatá    21 30   0 30  30 111             1.
Moravčíková, Tamara  30 25 30 25 18 110             2.
Bellová, Adela  25 18  25 21 25   96              3.
CB, deti, chlapci Cachovan, Jakub    30 30 30   0 30 120              1.
PBHB,deti, chlapci Králik, Ľubomír   30 30 30    0 30 120              1.  

Karneval v materskom centre

Počas týždňa od 5. februára do 9. februára 2024 Materské centrum Rybička v Tepličke nad Váhom pripravilo karneval pre najmenšie deti.              Počas celého týždňa do centra prichádzali lienky, muchotrávky, návštevou poctili princezné, kozmonauti a mnoho ďalších masiek, ktoré vyčarili nejeden úsmev na tvárach svojich rodičov. Tancovalo sa, súťažilo, hralo a šantilo. Deti sa  dosýta pohrali a vyšantili.  Pri odchode dostali malý darček. Karnevalové aktivity viedli Ing. Veronika Staňová a pani Monika Boková, patrí im veľké poďakovanie.

Keramický záujmový útvar

Na hodinách keramického krúžku sa deti učia o rôznych technikách a postupoch pri spracovaní keramickej hliny a precvičujú si jemnú motoriku. Práca s hlinou rozvíja detskú fantáziu, citlivosť a vnímavosť k okolitému svetu. Počas školského roka si vyskúšajú rôzne základné techniky spracovania hliny a prípravy na vypaľovanie. Deti svoje originálne výrobky po vysušení a vypálení dostanú domov.