Trasa celoslovenského podujatia Volvo Run Slovakia 2024 viedla cez najkrajšie kúty Slovenska. Cieľom jednej trasy z Košíc do Bratislavy bola aj Teplička nad Váhom. Na bežeckej dráhe v Tepličke nad Váhom si užili deti a ich rodičia atmosféru veľkého bežeckého podujatia. Tohtoročný detský beh KIDS RUN 2024 sa v Tepličke nad Váhom uskutočnil v sobotu 8.6.2024. Dievčatá a chlapci bežali 60m vo vekových kategóriách od 8 do 10 rokov. Beh má víťazov, každý účastník dostal okrem štartovacieho balík aj účastnícku medailu.

Keramický letný workshop

Prvý prázdninový týždeň deti pracovali s hlinou na projekte Afrika, modelovali mapy kontinentu, pridávali zvieratá, rastliny podľa vlastnej fantázie. Fantáziu využívali aj pri tvorbe v prírode.

Denný tábor CVČ – Tuláčik

Denný tábor Tuláčik prebiehal počas letných prázdnin v dňoch od 8. 7. do 12. 7. 2024.

Prvý deň sme začali zoznamovacími aktivitami, športovými a spoločenskými hrami. V utorok sme navštívili druhé najväčšie mesto na Slovensku, prešli sme najdlhšou pešou zónou na Slovensku a videli najväčšiu katedrálu na Slovensku – Dóm sv. Alžbety. V centre mesta nám prechádzku spríjemnila Spievajúca fontána. Hudobným tónom hrajúcej hudby sa prispôsobovalo striekanie vody. Cesta vlakom bola dlhá, ale priniesla príjemný zážitok a možnosť sledovať našu krásnu krajinu. Tretí deň sme strávili v prekrásnom prírodnom prostredí Roháčov. Viac, ako 50 stavieb ľudovej architektúry nám umožnilo si predstaviť život a prácu Oravcov v minulosti. Deti si vyskúšali tvorivé dielne – hrnčiarstvo, sviečkarstvo, obdivovali výrobky rezbárov a drotárov. V programe Ozveny tradícii si vypočuli ľudové hudobné nástroje, piesne a pozreli tance. Dozvedeli sa o spracovaní ľanu a výrobe oravského odevu. Štvrtok patril vodným radovánkam v Aquparku Turčianske Teplice. Pohodu a unikátne výhľady sme prežili na cyklotrase okolo Vodného diela Žilina, deti zvládli aj hry v detskom parku v Mojši. Deti si užili krásny prázdninový týždeň plný zábavy aj poučenia.

Olympijský deň

Olympijský deň je najväčšie a najtradičnejšie podujatie na Slovensku, ktoré vyhlasuje Slovenský olympijský výbor. Centrum voľného času zorganizovalo, v spolupráci so základnými školami v Tepličke nad Váhom, 15. ročník.

28. mája 2024 sa v areáli futbalového ihriska a telocvične v Tepličke nad Váhom dostalo do pohybu okolo 190 detí.

Cieľom podujatia bola propagácia pohybu, športu, zdravej životosprávy a v neposlednom rade šírenie olympijských hodnôt a princípov fair play. V tomto duchu sa mladým športovcom prihovoril aj pán starosta Ing. Viliam Mrázik. Na slávnostnom ceremoniáli nechýbala olympijská hymna, vlajka ani sľuby za športovcov a rozhodcov.

Hlavnou disciplínou dňa bol Beh olympijského dňa. Zmiešané tímy chlapcov a dievčat súťažili  v šiestich disciplínach, a to v štafetovom skoku do diaľky z miesta, v štafetovom behu v kombinácii so šprintom, v behu  cez frekvenčný rebrík, v hode detským oštepom, v hode medicinbalom z kolien na cieľ a v zdolaní prekážkovej dráhy Formula. V telocvični si deti mohli vyskúšať simuláciu biatlonu. Sprievodnou akciou bola  výstavka prác detí z keramického záujmového útvaru. Účastníci Olympijského dňa popri pekných zážitkov získali aj medaily, diplomy a malé občerstvenie.