Kráľ forehandu

Tohto ročná súťaž o kráľa či kráľovnú forehandu spočívala v najväčšom počte
prehodených loptičiek v správnom forhendovom smere. Súťažou chceme
docieliť u detí nielen zábavu, ale snažíme sa udržať loptičku na stole čo najdlhšie.
Správnou technikou a postojom docieliť snahu o lepší výkon.
Zúčastnených 13 detí bolo začlenených do dvoch skupín, tretiaci a štvrtáci.

Štvrtáci umiestnenie: 1. Bolček Alex – 21 prehodení, 2. Pivko Filip – 14 prehodení, 3. Holeša Daniel – 10 prehodení, Tretiaci umiestnenie: 1. Koňárová Timea – 59 prehodení, 2. Paráčová Aneta – 42 prehodení, 3. Matúškovič Tomáš – 33 prehodení

Halloween v telocvični

Tmavá miestnosť, v pozadí hrá strašidelná hudba, na stoloch blikajú svetielka.
31. 10. 2023 si deti na stolnotenisový tréning priniesli masky i kostýmy. Loptičky sa premenili na malé tekvičky a ľudské oko, ktoré
sme sa snažili trafiť. Nebolo to jednoduché v tme len pri sviečkach. No zábava bola na mieste.

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Hlavnou myšlienkou podujatia: „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré upozornilo na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenulo potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.

Pozvánka – Európsky deň športu

]