Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Hlavnou myšlienkou podujatia: „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré upozornilo na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenulo potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.