Trasa celoslovenského podujatia Volvo Run Slovakia 2024 viedla cez najkrajšie kúty Slovenska. Cieľom jednej trasy z Košíc do Bratislavy bola aj Teplička nad Váhom. Na bežeckej dráhe v Tepličke nad Váhom si užili deti a ich rodičia atmosféru veľkého bežeckého podujatia. Tohtoročný detský beh KIDS RUN 2024 sa v Tepličke nad Váhom uskutočnil v sobotu 8.6.2024. Dievčatá a chlapci bežali 60m vo vekových kategóriách od 8 do 10 rokov. Beh má víťazov, každý účastník dostal okrem štartovacieho balík aj účastnícku medailu.