Keramický letný workshop

Prvý prázdninový týždeň deti pracovali s hlinou na projekte Afrika, modelovali mapy kontinentu, pridávali zvieratá, rastliny podľa vlastnej fantázie. Fantáziu využívali aj pri tvorbe v prírode.