Keramický záujmový útvar

Na hodinách keramického krúžku sa deti učia o rôznych technikách a postupoch pri spracovaní keramickej hliny a precvičujú si jemnú motoriku. Práca s hlinou rozvíja detskú fantáziu, citlivosť a vnímavosť k okolitému svetu. Počas školského roka si vyskúšajú rôzne základné techniky spracovania hliny a prípravy na vypaľovanie. Deti svoje originálne výrobky po vysušení a vypálení dostanú domov.