Kráľ forehandu

Tohto ročná súťaž o kráľa či kráľovnú forehandu spočívala v najväčšom počte
prehodených loptičiek v správnom forhendovom smere. Súťažou chceme
docieliť u detí nielen zábavu, ale snažíme sa udržať loptičku na stole čo najdlhšie.
Správnou technikou a postojom docieliť snahu o lepší výkon.
Zúčastnených 13 detí bolo začlenených do dvoch skupín, tretiaci a štvrtáci.

Štvrtáci umiestnenie: 1. Bolček Alex – 21 prehodení, 2. Pivko Filip – 14 prehodení, 3. Holeša Daniel – 10 prehodení, Tretiaci umiestnenie: 1. Koňárová Timea – 59 prehodení, 2. Paráčová Aneta – 42 prehodení, 3. Matúškovič Tomáš – 33 prehodení